Kwiatonowice Parafia - nowa strona Placówki oświatowe Organizacje Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI Linki
Kwiatonowice arrow Historia wsi
| Historia wsi | Ludność | Położenie | Władze | Galeria | Kontakt | Wydarzenia|

Jasne barwy szkoły

Europejski Fundusz Społeczny

Kapitał Ludzki

W Szkole Podstawowej w Kwiatonowicach od 1 marca 2012 roku prowadzone są zajęcia dodatkowe w ramach projektu systemowego
pn.: ?Jasne barwy szkoły?
wspierającego indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I?III.


Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Człowiek ? najlepsza inwestycja


Projekt ?Jasne barwy szkoły? realizowany jest w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Realizatorem Projektu jest Gmina Gorlice/Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice.
Okres realizacji projektu: od 1 marca 2012 roku do 31 lipca 2013 roku.

Głównym celem jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I ? III, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.


Udział uczniów w Projekcie jest bezpłatny.

Mogą korzystać z kilku rodzajów zajęć przewidzianych w Projekcie.


W naszej szkole wprowadzono cztery rodzaje zajęć dodatkowych, w których w bieżącym roku szkolnym wzięło udział 21 uczniów.

Rodzaje zajęć:
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone ryzykiem dysleksji ? prowadzące mgr Danuta Kukla i mgr Irena Basista
2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy ? prowadząca mgr Lucyna Zawilińska
3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy ? prowadząca mgr Alicja Czochór
4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystyczno teatralnie ? prowadząca mgr Beata Fiega

Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonymi harmonogramami. W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie wezmą udział w 130 godzinach zajęć dodatkowych.

Rok 2011/2012

Harmonogram zajęć - marzec

Harmonogram zajęć - kwiecień

Harmonogram zajęć - maj

Harmonogram zajęć - czerwiec

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie wezmą udział w 240 godzinach zajęć z projektu.

W bieżącym roku szkolnym w zajęciach weżmie udział 17 uczniów.

Rok 2012/2013

Harmonogram zajęć - wrzesień

Harmonogram zajęć - październik

Harmonogram zajęć - listopad

Harmonogram zajęć - grudzień

Harmonogram zajęć - luty

Harmonogram zajęć - marzec

Harmonogram zajęć - kwiecień

Harmonogram zajęć - maj

W ramach realizacji projektu, nasza szkoła została doposażona w szereg pomocy dydaktycznych, które wzbogaciły jej bazę. Pomoce te odpowiadają rozpoznanym potrzebom uczniów oraz zaplanowanym zajęciom dodatkowym.

Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w zaplanowanych zajęciach, o czym świadczy prawie 100% obecność. Rodzice pozytywnie odnoszą się do realizacji projektu na terenie szkoły widząc, że ich dzieci mają możliwość pokonania barier w rozwoju, mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.

20 czerwca 2013 roku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu systemowego pn.: ?Jasne Barwy Szkoły?, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zostały zaprezentowane rodzicom, zaproszonym gościom, nauczycielom oraz uczniom prace plastyczne oraz przedstawienie teatralne pt. ?Legenda o smoku wawelskim? zrealizowane na zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystyczno ? teatralnie.
Następnie radny Gminy Gorlice pan Stanisław Żegleń wręczył uczestnikom projektu zaświadczenie o udziale w zajęciach.


Podsumowanie projektu


Rok 2012/2013


Rok 2011/2012


Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2008 Elxis.org. All rights reserved.

blonde pawg anal video toiletmix.com