Kwiatonowice Parafia - nowa strona Placówki oświatowe Organizacje Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI Linki
Kwiatonowice arrow Historia wsi
| Historia wsi | Ludność | Położenie | Władze | Galeria | Kontakt | Wydarzenia|

Nasze pasje i marzenia


Nasze pasje i marzenia

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2010/2011

Termin realizacji : 01.09. 2010-31.12.2011.
Udzielone wsparcie 78853.14
Wkład własny: 8761.14

Od 1 września 2010 roku Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice realizuje projekt pn. NASZE PASJE I MARZENIA. Adresatami projektu są wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kwiatonowicach. Na jego realizację Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Główny cel zadania to: wyrównywanie szans edukacyjnych, lepsza edukacja młodzieży, równy jej dostęp do ośrodków kultury i nauki.


W ramach projektu planowane są następujące działania:
? Powołanie Ośrodka Nauczania Wspomagającego. W ramach którego powadzone będą raz w tygodniu zajęcia wspomagające ze wszystkich przedmiotów. Będzie to pięć obszarów wspomagania uczniów (humanistyczny, językowy, matematyczny, fizyczno- chemiczny, biologiczno-geograficzny). W określonym czasie i miejscu nauczyciel będzie czekał na uczniów, którzy potrzebują pomocy z danego przedmiotu.
? Powołanie i funkcjonowanie Klubu Młodego Odkrywcy, w ramach którego uczniowie będą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Zajęcia będą zorganizowane w trzech modułach:
1. Moduł naukowo ? badawczy: zajęcia związane będą z obserwacją zjawisk pogodowych w Kwiatonowicach. Będą prowadzone na bazie przyszkolnego ogródka meteorologicznego w współpracy ze Stacją Naukowo Badawczą IG i PZ Państwowej Akademii Nauk w Szymbarku. Uczniowie będą monitorowali stany pogodowe a także będą się uczyć prognozować pogodę. Planowana jest trzykrotna wizyta studyjna uczniów w Stacji Naukowej w Szymbarku (wrzesień 2010, styczeń, kwiecień 2011) oraz jedna wizyta naukowców w szkole (wrzesień 2011). Zjawiska danej pory roku zostaną podsumowane, skonsultowane i porównane z obserwacjami poczynionymi przez w/w Stację Naukową w Szymbarku.
2. Moduł doświadczalno - eksperymentalny: zajęcia związane będą z prowadzeniem doświadczeń i eksperymentów chemicznych i fizycznych pod kierunkiem nauczyciela chemii i fizyki w zależności od tematu. Wyniki poczynionych badań gromadzone będą w port-folio i wykorzystane zostaną jako pomoc dydaktyczna na lekcjach fizyki i chemii.
3. Moduł fototechniczny: zajęcia rozwijające u uczniów przestrzenne i kompleksowe myślenie, dostrzeganie korelacji między techniką i informatyką. Podczas zajęć uczniowie zdobędą umiejętności z zakresu fotografowania oraz obróbki zdjęć. Uczniowie połączą zainteresowanie fotografią z pieszymi wędrówkami, odkryją piękno Beskidu Niskiego. Zaplanowano 4 rajdy dwudniowe ( wrzesień 2010, kwiecień, czerwiec, wrzesień 2011). Na potrzeby zadania zakupiono aparaty fotograficzne i programy komputerowe.
? Wyjazdy edukacyjne, które będą dopełnieniem organizowanych zajęć pozalekcyjnych i lekcyjnych. Zaplanowano 4 wyjazdy do filharmonii w Rzeszowie (wrzesień 2010, marzec, kwiecień, listopad 2011) i 4 wyjazdy do teatru w Krakowie (październik 2010, luty, maj, październik 2011).
? Zajęcia z badmintona prowadzone będą raz w tygodniu przez 3 godziny przez cały okres realizacji projektu


Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2008 Elxis.org. All rights reserved.

blonde pawg anal video toiletmix.com