Kwiatonowice Parafia - nowa strona Placówki oświatowe Organizacje Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI Linki
Kwiatonowice arrow Historia wsi
| Historia wsi | Ludność | Położenie | Władze | Galeria | Kontakt | Wydarzenia|

Z pola do przedszkola

Z pola do przedszkola

W budynkach przedszkoli na terenie gminy Gorlice pojawiły się kolorowe plakaty jako zwiastuny nowej szansy. Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice, mając na uwadze wyrównywanie szans dla najmłodszych w gminie Gorlice oraz wspieranie inicjatyw zwiększających udział społecznych grup mniej uprzywilejowanych, napisało projekt: "Z pola do przedszkola".

Na realizację projektu Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Główny cel zadania to: wspieranie równego dostępu do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym poprzez promowanie przedszkoli, organizowanie czasu wolnego dla dzieci oraz profilaktyka i promocja zdrowia. Projekt rozpoczął się w sierpniu tego roku i będzie trwał do grudnia 2010 .

We wszystkich wsiach należących do gminy Gorlice odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami i rodzicami. Podczas spotkań wygłoszony został przez pracownika Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej referat o roli edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka. Poinformowano również zebranych o Funduszach Norweskich, z których pozyskano środki na wyżej wymieniony cel. Z ramienia Stowarzyszenia w spotkaniu brała udział Olga Potyrało - prezes, SOWK dr Renata Filipowicz - członek SOWK, koordynator projektu oraz Barbara Wiatr - przedstawiciel partnera projektu - wójta gminy Gorlice.

W ramach projektu rozpoczęły się już zajęcia z języka angielskiego w 38 grupach. Trwa diagnoza logopedyczna i medyczna dzieci objętych zadaniem.

Aktualności z projektu

W przedszkolach naszej gminy dzieci się nie nudzą!
W październiku w przedszkolach rozpoczęły się zajęcia z logopedii i gimnastyki korekcyjnej. Prowadzone są we wszystkich placówkach Gminy Gorlice. Utworzono 40 grup dzieci korzystających z zajęć gimnastyki korekcyjnej i 40 grup, w ramach których najmłodsi uczestniczą w spotkaniach z logopedą. Wszystkie te zajęcia (jak również już odbywające się z języka angielskiego) potrwają do końca grudnia 2010 roku.
Przedszkolaki pod nadzorem pana Bogdana Romana i pani Alicji Czochór dzielnie i coraz lepiej wykonują ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej : korygują wady kręgosłupa, klatki piersiowej, kończyn oraz ułożenia łopatek. Dużym urozmaiceniem zajęć są zakupione w ramach projektu pomoce do ćwiczeń: ławeczki, chusty, obręcze, pachołki, szarfy, piłki ? jeże do ćwiczeń stóp.
Pod okiem pani Lucyny Zawilińskiej najmłodsi wykonują ćwiczenia logopedyczne . Na pierwszy ogień poszły tzw. ?dmuchanki ? malowanki?, czyli malowanie przy pomocy słomki.
Wszystkim nam jest bardzo miło obserwować, jak dzieci rozwijają się, nabywają nowych umiejętności, kształtują prawidłowe nawyki postawy.
Należy przypomnieć, że zarówno pomoce dydaktyczne, jaki i same zajęcia odbywają się dzięki wsparciu z Funduszy Norweskich.

Aktualności z projektu cd.

My się wody nie boimy?

Nowością dla przedszkolaków stały się wyjazdy na krytą pływalnię ?Fala? w Gorlicach. Objęły one wszystkie grupy przedszkolne realizujące projekt ?Z pola do przedszkola?. Zajęcia te dają dzieciom wiele radości ze wspólnego przebywania w środowisku innym niż sala przedszkolna. Zabawa w basenie wyzwala spontaniczność i radość, stymuluje do ćwiczeń ruchowych. Świetnie wpływa także na harmonijny rozwój młodego organizmu. Ponadto zajęcia na basenie pomagają korygować wady postawy, regulują poszczególne układy (oddechowy, krążenia, nerwowy), a także podnoszą odporność organizmu na infekcje.
Wszystkie dzieci w czasie zabaw oswajają się z wodą. Ćwiczenia wyrabiają u nich siłę, gibkość, sprężystość, płynność ruchów, ale także odwagę i zdecydowanie .
Przede wszystkim jest to jednak świetna zabawa i przygoda dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Kierownik projektu

Aktualności z projektu cd.

Pozwólmy dzieciom tworzyć!

28 maja 2010 br. Samorządowe Przedszkole w Kwiatonowicach w ramach realizacji projektu ?Z pola do przedszkola? zorganizowało VII Plener Plastyczny pod hasłem "Strachy na Lachy". Na zaproszenie odpowiedziały wszystkie przedszkola z Gminy Gorlice (w liczbie 8) które były reprezentowane przez 5 - osobowe delegacje. Wraz z gospodarzami w imprezie uczestniczyło 70 dzieci.
W programie nie zabrakło szeregu atrakcji. Przedszkolaki spotkały się z Panem Januszem Krauze - gorlickim rzeźbiarzem, twórcą m.in. posągu bohaterskiej Tereski stojącej na naszym rynku. Artysta pokazywał narzędzia, którymi pracuje, wyjaśniał, na czym polega sposób rzeźbienia w drewnie, prezentował zdjęcia swoich prac. Najmłodsi obejrzeli spektakl w wykonaniu Teatru Lalek ?Pinokio" z Nowego Sącza pt. ?Zaczarowany las", mogli też spróbować swoich sił w malowaniu farbami, malowaniu na folii, lepieniu z plasteliny, rysowaniu tuszem kreślarskim czy tworzeniu obrazów z użyciem kalki biurowej.
Z powodu niesprzyjającej aury plener miał miejsce na sali gimnastycznej. Wszystkie nagrody oraz gadżety: w tym gry, układanki, puzzle i farby akwarelowe dla wszystkich uczestników jak również materiały do zabaw plastycznych zakupione zostały z funduszy pozyskanych w ramach projektu. Występ teatrzyku z Nowego Sącza był zaś możliwy dzięki współpracy z partnerem projektu - Gminą Gorlice (komisją profilaktyki).
Nad sprawnym przebiegiem radosnego spotkania czuwała Pani Lidia Klimek - koordynator projektu.


Kierownik projektu Renata Dulęba

Aktualności z projektu cd.

Jesienny Piknik Ekologiczny

Dnia 30 września 2010 roku w Samorządowym Przedszkolu w Kobylance odbył się ?Jesienny Piknik Ekologiczny?. Było to już drugie wspólne spotkanie w ramach projektu ?Z pola do przedszkola? tym razem odbywające się pod hasłem "Każdy przedszkolak mały i duży przyrodzie służy." Przedszkolom w naszej gminie przyświeca idea ekologii, dlatego postanowiliśmy połączyć powitanie jesieni z poszerzaniem wiedzy na temat ekologii.

Piknik rozpoczął się o godzinie 9.30 powitaniem przez panią dyrektor Halinę Oleszkowicz oraz panią koordynator Lidię Klimek delegacji przybyłych ze wszystkich przedszkoli Gminy Gorlice. Dzieci zaczęły piknik zabawą integracyjną, aby każdy mógł się przywitać i poznać obecnych na spotkaniu. Potem nastąpiła część artystyczna. Specjalnie dla przedszkolaków wystąpił Teatr Żywego Aktora - Studio Małych Form Scenicznych z Krakowa ( ART-RE) z bajką "Trzy świnki".
Po występach przyszedł czas na kolejne przyjemności. Wspólnie z paniami dzieci oglądały specjalnie dla nich przygotowane mini zoo: papugi ,żółwie, chomiki, kanarki, węża, świnki morskie. Dzięki zajęciom z języka angielskiego, prowadzonym w ramach projektu, przedszkolaki wykazały się znajomością języka przy nazywaniu zwierzątek.
Ciekawymi okazały się również zagadki i łamigłówki o zwierzętach domowych. Za prawidłowe rozwiązania dzieci otrzymywały nagrody. Nowością (i sporym zaskoczeniem) okazały się zadania przygotowane dla pań nauczycielek.
Po przerwie, w trakcie której nie zabrakło słodkiego poczęstunku, zaprezentowały się przedszkolaki z Kobylanki, które wystąpiły z programem ekologicznym.
Kolejnym punktem było wykonanie figurek zwierząt domowych z masy solnej i plasteliny. Przedszkolaki robiły także małe i duże wycinanki, origami z kółek, maski i kukiełki. Ochoczo malowały też farbami.
Dzięki quizowi ekologicznemu sprawdziliśmy, czy dzieci posiadają wystarczającą wiedzę, aby otrzymać odznaczenia ?Przyjaciela Przyrody?. Oczywiście najmłodsi mieszkańcy naszej gminy świetnie poradzili sobie z wszystkimi pytaniami i otrzymali nagrody.
Pod koniec spotkania wykonaliśmy zbiorowe zdjęcie, aby upamiętnić nasz piknik. Wszyscy bowiem wspaniale się bawili, było dużo śmiechu i radości, a najważniejsze, że wspólnie przywitaliśmy Panią Jesień.


Kierownik Projektu Renata Dulęba

Zakończenie projektu

Dnia 17 grudnia 2010 r. w Samorządowym Przedszkolu w Kwiatonowicach podczas pleneru plastycznego pod nazwą ? W ten zimowy świąteczny czas? odbyło się uroczyste zakończenie projektu, na którym obecne były delegacje ze wszystkich przedszkoli Gminy Gorlice, nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli. W spotkaniu udział wzięła prezes i członkowie Stowarzyszenia Oświatowego Wsi Kwiatonowice oraz zespół zarządzający projektem. Zaproszeni zostali również przedstawiciele partnera projektu. Były występy dzieci, wystawy, twórczość dziecięca, a wszystko wokół jakże bliskiej nam tematyki: świąt Bożego Narodzenia. Dla wszystkich przedszkolaków biorących udział w projekcie zostały wydrukowane pamiątkowe dyplomy . Pani Barbara Bugno w imieniu dyrektorów przedszkoli podziękowania tym, dzięki którym projekt był realizowany, a przedszkolaki Gminy Gorlice poprzez dodatkowe zajęcia, pikniki, konkursy i wyjazdy miały możliwość wszechstronnego rozwoju, integracji i korzystania z różnorodnych pomocy dydaktycznych.

Historia Projektu.

-Projekt realizowany był od sierpnia 2009 r do grudnia 2010 r przez Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice w partnerstwie z Gmina Gorlice.
-Projekt współfinansowany był przez Granty Norweskie .Komponent III ?Równać szanse i integracja społeczna
-Celem projektu było :
- wspieranie równego dostępu do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym poprzez promowanie przedszkoli, organizowanie dodatkowych zajęć ,oraz profilaktykę i promocje zdrowia.
- zrealizowano następujące zadania:
-pedagogizacja rodziców w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka
-prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, logopedii i gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach
-,organizacja ?Dni otwartych?
-integracja między przedszkolna poprzez konkursy, pikniki
-wyjazdy na basen
-stworzenie miejsc służących do zabaw ,ćwiczeń ,aktywnego wypoczynku dzieci z całego środowiska wiejskiego.

- Kilka wniosków z ewaluacji projektu:
Zdaniem nauczycieli i Dyrektorów przedszkoli udział w projekcie ?Z pola do przedszkola? pozwolił dzieciom na doskonalenie następujących umiejętności i poszerzenie wiedzy:
? Rozbudzanie ciekawości świata
? Doskonalenie umiejętności interpersonalnych ?integracja grupy przedszkolnej w ramach wspólnych zajęć i organizowanych wyjazdów,
? Umacnianie poczucia własnej wartości u dzieci poprzez możliwość osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości,
? Wzmocnienie integracji rodziców z działalnością przedszkola,
? Rozwijanie twórczej aktywności i umiejętności pracy w zespole.


Wypowiedzi rodziców:
?Projekt był szansą dla dzieci na kontakt z rówieśnikami, udział w zorganizowanych przez wykwalifikowanych nauczycieli zajęciach?
?Wyjazdy na basen to atrakcyjny sposób na zdrowy styl życia, na który prywatnie niejednokrotnie nie możemy sobie pozwolić ?

?Projekt był wspaniałym pomysłem na którym skorzystały dzieci?


Kierownik projektu Renata Dulęba


Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2008 Elxis.org. All rights reserved.

blonde pawg anal video toiletmix.com