Kwiatonowice Parafia - nowa strona Placówki oświatowe Organizacje Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI Linki
Kwiatonowice arrow Historia wsi
| Historia wsi | Ludność | Położenie | Władze | Galeria | Kontakt | Wydarzenia|

Bądźmy bezpieczni

Bądźmy Bezpieczni

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Formularz zgłoszeniowy

Od 1 października 2010 roku Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice realizuje projekt pn. Bądźmy Bezpieczni ? szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci z Przedszkola, uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Kwiatonowicach. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ?Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich?.

Wsparciem w ramach projektu objęte zostały:
- Dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola w Kwiatonowicach
- Uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej
- Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kwiatonowicach
- Pracownicy szkół i przedszkola w Kwiatonowicach

Cele projektu:
- nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia przez uczestników projektu,
- kształtowanie u beneficjentów poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych,
- uświadomienie rangi bezpieczeństwa i pierwszej pomocy,
- poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- poznanie drogi ewakuacyjnej w szkołach,
- praktyczne wykorzystanie wiedzy poprzez praktyczne ćwiczenia.


Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2008 Elxis.org. All rights reserved.

blonde pawg anal video toiletmix.com