Kwiatonowice Parafia - nowa strona Placówki oświatowe Organizacje Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI Linki
Kwiatonowice arrow Historia wsi
| Historia wsi | Ludność | Położenie | Władze | Galeria | Kontakt | Wydarzenia|

Rozumiem świat

Europejski Fundusz Społeczny

Kapitał Ludzki
Rozumiem świat

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Dane kontaktowe

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2010/2011


Termin realizacji : 01.08. 2010-30.04.2011.
Udzielone wsparcie : 39696,00 zł


Od 1 sierpnia 2010 roku Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice realizuje projekt pn. ROZUMIEM ŚWIAT. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ?Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich?.


Wsparciem w ramach projektu objęte zostały:
- Dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola w Kwiatonowicach.
- Uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej
- Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kwiatonowicach
- Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i szkół w Kwiatonowicach.


Cele projektu:
- wsparcie inicjatywy rodziców na rzecz zwiększenia umiejętności dzieci w przełamywaniu barier psychologicznych i podnoszenie poziomu zdrowia psychicznego oraz umiejętności rodziców w nawiązywaniu utrzymywaniu bliskich relacji z własnymi dziećmi,
- wzmocnienie umiejętności dzieci radzenia sobie z agresją wobec samych siebie
i rówieśników,
- wzrost umiejętności wyrażania własnego zdania,
- obrona własnych praw w różnych sytuacjach społecznych,
- nabycie umiejętności obrony przed atakiem fizycznym i psychicznym,
- podniesienie jakości komunikacji i porozumienia między rodzicami i dziećmi,
- rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola i szkoły.


Od 1 września rozpoczęły się zajęcia w 4 grupach:
Grupa I i II to przedszkolaki i dzieci z klas II-III
Grupa III to uczniowie klas IV-VI
Grupa IV młodzież z gimnazjum.


Tematem zajęć grupy I i II jest ?Ochrona i propagowanie zdrowia psychicznego?. Temat zajęć grupy III to ?Jak pomóc dzieciom przeżyć w szkole?, a grupy IV to ?Umiem powiedzieć NIE?. Przeprowadzone zostaną także zajęcia dla rodziców na temat umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych. Łącznie w projekcie bierze udział 90 osób (18 dorosłych i 72 uczniów).


Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2008 Elxis.org. All rights reserved.

blonde pawg anal video toiletmix.com