Kwiatonowice Parafia - nowa strona Placówki oświatowe Organizacje Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI Linki
Kwiatonowice arrow Władze
| Historia wsi | Ludność | Położenie | Władze | Galeria | Kontakt | Wydarzenia|

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorlicach do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego 2019/2020.

Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ciążących na nich obowiązkach związanych z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym obiektów budowlanych oraz o zasadach bezpiecznego ich użytkowania w celu zapobieżenia potencjalnego niebezpieczeństwa.
Zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy Prawo budowlane na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego, w szczególności sprawdzenie stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. Zgodnie z przepisami, kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrolę kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności a także osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem, obowiązek ich usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Najczęstszymi przyczynami zatruć tlenkiem węgla, pożarów i wybuchu gazu są nieszczelne i niedrożne urządzenia spalające paliwa, instalacje gazowe, kominowe niedrożne, bez właściwego ciągu przewody wentylacyjne.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych.

Aleksander Górski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach


Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2008 Elxis.org. All rights reserved.

blonde pawg anal video toiletmix.com