Kwiatonowice Parafia - nowa strona Placówki oświatowe Organizacje Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI Linki

Biblioteka

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże natchnienie, które towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka”.


Jan Paweł IIBibliteka szkolna zmienia się i otwiera na potrzeby czytelników. Nie stanowi tylko miejsca, do którego się przychodzi by zabrać i zwrócić książkę.
Sercem naszej bibliteki jest księgozbiór – to tutaj samodzielnie lub z pomocą bibliotekarza dokonujemy wyborów lektury.
Pomyśleliśmy o najmłodszych, dla których wybór może stanowić nie lada wyzwanie. Dlatego też każda książka dla dziecka ma odpowiednią kolorową nakleję. Dzięki najmłodsi wybierają to, co lubią czytać, a my, starsi, jesteśmy spokojni, że lektura jest odpowiednia.
Posiadmy bogatą bazę dydaktyczna z różnych dziedzin. To właśnie dlatego tak często w księgozbiorze spotkać możeny nauczycieli naszej szkoły. Są tutaj także podręczniki, materiały metodyczne oraz lektury z zakresu pedagogiki i psychologii oraz wiele, wiele więcej...
Kolejne regały to książki dla naszych czyelników spoza szkoły – sensacja dla panów oraz biografie i różnego rodzaju „czytadełka” dla pań. Nie zapominamy o miłośnikach historii, gotowania, tańca i kilku innych dziedzin. Tak więc – nasz bibliteka stoi otworem dla wszystkich kochających czytać.
Naliczniejszą grupą naszych czytelników są oczywiście uczniowie, dla których biblioteka to także miejsc spotkań, gdzie spoojnie można odsapnąć i zebrać myśli. Dla nich staramy się o najlepsze „czytelnicze smaczki”, tak aby jak najczęściej nas odwiedzali, nie tylko w czasie przery międzylekcyjnych.
Wiele jeszcze interesująch tajemnic kryje się w szkolnej bibliotece – zapraszamy!

I jeszcze krótkie podsumowanie:

Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Kwiatonowicach jest w całości skomputeryzowana. Dysponuje czytelnią z pięcioma stanowiskami komputerowymi.
Cały księgozbiór liczy obecnia 13380 pozycji; w tym: ksiązki w postaci papierowej – 12446 pozycji, filmy i dokumenty dźwiękowe – 684 pozycji oraz programy komputerowe – 234 pozycji.

Regulamin czytelni

Regulamin wypożyczalniNARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA


Głównym celem programu wieloletniego - „Książki naszych marzeń” jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w  księgozbiorze, wzrost dostępności książek oraz rozwój współpracy pomiędzy bibliotekami szkolnymi i publicznymi.

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do programu oferta nowości książkowych poszerzyła się znacząco:
- dla uczniów szkoły podstawowej zakupiono 126 pozycji książkowych
- dla uczniów gimnazjum zakupiono 83 pozycje książkowe
W kompletowaniu listy zakupów brały czynny udział Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to także szereg działań promujących czytelnictwo oraz jego wpływ na młodego czytelnika. Wśród najważniejszych wydarzeń watro wymienić:
- Narodowe Czytanie „Quo vadis”
- Pasowanie na Czytelnika
- Światowy Dzień Pluszowego Misia
W ramach programu i w związku ze współpracą z Biblioteką Pedagogiczną w Gorlicach odbyło się spotkanie z rodzicami uwzględniające tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

Zrealizowane zostały projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej:
-  „Czytanie to radość”
- „Czytamy przedszkolakom”
- projekt edukacyjny w gimnazjum.

Biblioteka szkolna dostosowała organizację pracy biorąc pod uwagę potrzeby uczniów oraz pozostałych korzystających z księgozbioru. Wszyscy czytelnicy mają możliwość wypożyczania książek na okres ferii i wakacji. Godziny, w których biblioteka i czytelnia są otwarte, również mają służyć wszystkim zainteresowanym.

W działaniach w ramach programu nie zapominamy o tych działaniach, które już przyniosły pozytywny skutek i są lubiane przez dzieci i młodzież:
-  „Spotkania z ciekawą książką”
- analiza comiesięcznych czytelnictwa w poszczególnych klasach na podstawie raportu bibliotecznego na zajęciach z wychowawcą
- wystawy na korytarzu, galeria w bibliotece szkolnej
- konkursy biblioteczne
oraz wiele innych...


KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ


Rządowy program „Książki naszych marzeń” w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kwiatonowicach realizowany był w roku szkolnym 2015/2016. Głównym założeniem tego programu było uatrakcyjnienie i wzbogacenie oferty biblioteki szkolnej, co z kolei przyczyniło się do zwiększenia poziomu czytelnictwa wśród dzieci. To niewątpliwie wpłynęło pozytywnie na rozwój naszych uczniów, wzbogacenie ich słownictwa i zasobu wiedzy. Ponadto biblioteka stała się miejscem spędzania czasu, a także przyjaznym środowiskiem służącym do rozwijania zainteresowań oraz zdolności.

W naszej szkole Program „Książki naszych marzeń” realizowany był według zatwierdzonego harmonogramu. Główne, ale nie jedyne, jego punkty to:
- Podjęcie przez szkołę współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu Filia w Gorlicach. Wspólnie z panią kierownik – Marią Cieślą – rozważyliśmy wybór odpowiednich książek. W ramach współpracy miały miejsce warsztaty dla dzieci oraz spotkania i szkolenia dla bibliotekarki. Nie zapomnieliśmy także o rodzicach; dla nich również odbyło się spotkanie.
- Z Biblioteką Pedagogiczna jesteśmy w stałym kontakcie – służymy sobie pomocą, wymieniamy się informacjami o konkursach i spotkaniach, konsultujemy zakupy nowych pozycji.
- Z myślą o uczniach, i nie tylko o nich, modyfikacji uległ harmonogram pracy biblioteki. Umożliwiamy wypożyczanie książek na czas ferii i wakacji, dopasowujemy godziny pracy tak, aby każdy miał możliwość do nas zajrzeć w odpowiedniej dla siebie porze.
- Organizowaliśmy wydarzenia promujące czytelnictwo: ukochany przez wszystkich najmłodszych Światowy Dzień Pluszowego Misia, Dzień Patrona Polski; konkursy na Super Czytelnika, wystawy, mini-galerie.
- W bibliotece spotykamy się także na lekcjach bibliotecznych, realizujemy większe i mniejsze projekty w oparciu o nasz księgozbiór. Czytelnia to także miejsce na pogaduszki i spotkania po szkole.
- Biblioteka czynie zaangażowała się w pracę z najmłodszymi – czego efektem są spotkania z książką  podczas akcji „Czytamy przedszkolakom”.
- W szkolnej bibliotece powstała tablica informacyjna, na której uczniowie na bieżąco mogą zapoznać się z najważniejszymi informacjami, ogłoszeniami i konkursami. Mamy nowe regały, na których znalazła się biblioteczka dla najmłodszych czytelników oraz specjalna półka z szczególnie atrakcyjnymi „smaczkami” dla młodych koneserów książki.
- Systematyczne monitorowanie stanu wypożyczeń poszczególnych klas poprzez analizę comiesięcznych raportów czytelnictwa. „Recenzja ciekawej książki” na lekcjach języka polskiego...
i wiele innych.

To oczywiście tylko część z tego, co „działo się” w bibliotece. Warto także zaznaczyć, że dzięki programowi rządowemu „Książki naszych marzeń” biblioteka nasza wzbogaciła się o ponad 50 naprawdę interesujących książek. Niemały wpływ na ich wybór miał samorząd Uczniowski, Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna.
Oprócz wszystkich efektów wynikających z realizacji programu ważne jest także to, znacząco wzrosła ogólna liczba wypożyczeń wśród czytelników oraz odwiedzin w czytelni.Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2008 Elxis.org. All rights reserved.

blonde pawg anal video toiletmix.com