Kwiatonowice Parafia - nowa strona Placówki oświatowe Organizacje Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI Linki
Kwiatonowice arrow Historia wsi
| Historia wsi | Ludność | Położenie | Władze | Galeria | Kontakt | Wydarzenia|

Skrzaty na scenie

Skrzaty na scenie to zbiór scenariuszy przedstawień opracowanych w czasie jedenastoletniej pracy z członkami koła teatralnego z klas I-III.
Scenariusze te przeznaczone są do realizacji w kształceniu zintegrowanym i wychowaniu przedszkolnym. Opracowane zostały na podstawie baśni autorów znanych i lubianych przez dzieci i wzbogacone o piosenki i układy taneczne. Oprócz treści zaczerpniętych bezpośrednio z baśni znajdują się tutaj teksty mojego autorstwa, głównie dla postaci wprowadzonych dodatkowo, aby zaangażować wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach teatralnych. Przedstawione na zdjęciach dekoracje, rekwizyty i stroje są moją propozycją do wykorzystania.
W przedstawieniach wielokrotnie wykorzystywane są utwory muzyczne wybrane z muzyki poważnej, co sprawia, że arcydzieła muzyki klasycznej stają się bliższe dzieciom i jednocześnie przybliżają sylwetki wybitnych twórców jak: Beethoven, Mozart, Grieg i inni. Jednocześnie dzięki tym utworom podnosimy poziom artystyczny przedstawienia i stwarzamy niepowtarzalny, wyjątkowy nastrój.
Zabawa w teatr umożliwia dzieciom przyswajanie wiedzy o teatrze, zacieśnia kontakt z kulturą. Wynikiem obcowania z teatrem, poza uzyskiwanymi korzyściami w sferze poznawczej, są silne emocje i wrażenia estetyczne, rozwijające aktywność twórczą i ekspresję. Regularne uczestniczenie w życiu kulturalnym od najmłodszych lat, odgrywanie różnorodnych ról, przebieranie się, oraz przetwarzanie codzienności w sztukę są solidną bazą, na której może się oprzeć rozwój osobowości, zainteresowań, kształtowanie charakterów, modelowanie postaw.
Niezastąpiony jest wpływ teatru na psychikę dziecka. Kształtuje jego wyobraźnię, wrażliwość, poczucie estetyki i piękna, uczy odróżniania dobra od zła, kształtuje właściwe postawy wobec otaczającego świata, wydobywa
z dzieci radość tworzenia, rozwija wyobraźnię. Grając na scenie uczeń przezwycięża nieśmiałość, doznaje satysfakcji z dobrze odegranych ról, okrywa własne zdolności i talenty, a przede wszystkim uczy się współpracować.

Celem działalności teatralnej na terenie szkoły jest:
•    rozwijanie edukacji kulturalnej poprzez zdobywanie wiedzy o teatrze,
•    rozwijanie i doskonalenie form wypowiadania się i ekspresji,
•    doskonalenie uzdolnień aktorskich,
•    kształtowanie wyobraźni twórczej, rozwijanie kreatywności,
•    rozbudzanie wrażliwości artystycznej,
•    zaznajomienie z regułami świata baśni,
•    przybliżenie ulubionych bohaterów baśniowych,
•    umiejętność pracy w grupie,
•    ćwiczenie pamięci
Działalność teatralna jest ściśle powiązana z poszczególnymi edukacjami w kształceniu zintegrowanym. Te związki składają się na wielokierunkową i zintegrowaną aktywność dzieci:
korelacja z edukacją polonistyczną tj:
- obcowanie z żywym słowem,
- różnorodne formy wypowiadania się,
- poznawanie dzieł literackich oraz ich bohaterów,
- nauka posługiwania się językiem ojczystym,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
- wzbogacanie słownika dzieci,
- uwrażliwianie na odbiór literatury,
korelacja z edukacją muzyczną:
- dobieranie odpowiedniej muzyki do przedstawień,
- tworzenie własnej choreografii,
- wykorzystanie różnorodnych instrumentów muzycznych,
- słuchanie muzyki,
- improwizacje ruchowe przy muzyce,
- nauka piosenek,
- nauka tańców,
- poznawanie muzyki teatralnej
korelacja z edukacją techniczną i plastyczną:
- projektowanie i wykonanie strojów, kostiumów, rekwizytów do przedstawień,
- wykonywanie dekoracji i projektowanie scenografii,
- projektowanie scenografii
korelacja z edukacją środowiskową:
- poznawanie postaci z różnych epok, związanych z nimi strojów, sposobów zachowań charakterystycznych dla danej epoki,
- treści płynące ze sceny jako źródło wiedzy o świecie, ludziach,
korelacja z edukacja społeczną:
- nauka współdziałania w zespole,
- poznanie ludzkich zachowań,
- współpraca z instytucjami teatralnymi,
- wypełnianie przydzielonych ról i odpowiedzialność za nie,
- odpowiedzialność za doprowadzenie pracy do końca,
- integracja grupy poprzez wspólne działania,
- pokonywanie nieśmiałości i tremy,
- wdrażanie do samodyscypliny

Praca z dziećmi w ramach zajęć teatralnych przyczynia się nie tylko do wszechstronnej edukacji, ale przede wszystkim przysparza obu stronom niezapomnianych, niepowtarzalnych przeżyć i wzruszeń.


mgr Beata Fiega

Poniżej zamieszczam kilka przykładowych konspektów wystawianych przedstawień:

Scenariusz przedstawienia Kopciuszek

Scenariusz przedstawienia Kot w butach

Scenariusz przedstawienia Legenda Szewczyk Dratewka

Scenariusz przedstawienia Legenda o toruńskich piernikach

Scenariusz przedstawienia Legenda o smoku wawelskim


Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2008 Elxis.org. All rights reserved.

blonde pawg anal video toiletmix.com