Kwiatonowice Parafia - nowa strona Placówki oświatowe Organizacje Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI Linki
Kwiatonowice arrow Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI
| Stowarzyszenie | Projekty | Pomagają nam | Jesteśmy OPP | Współpraca | Wydarzenia|

Witaj na stronie Kwiatonowickiego Stowarzyszenia HOMINI

Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI
Kwiatonowice 21
38-333 Zagórzany
tel.519 457 244,519 549 315

e-mail:sowkkwiatonowice@o2.pl

Zarząd
Prezes - Aleksandra Gołąb
Wiceprezes - Gabriela Poznańska
Członek Zarządu
- Olga Potyrało


Komisja rewizyjna:
Urszula Poznańska
Barbara Kotowicz
Renata Gołębiowska

Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców w marcu 2000 r. Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym po nr 00000 29354. Siedzibą stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa w Kwiatonowicach. Nadrzędny cel działalności: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży środowiska wiejskiego.

SOWK realizuje szereg programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dla całego środowiska wiejskiego. Do najważniejszych z nich należą: edukacyjne - wyrównywanie szans poprzez prowadzenie Publicznego Gimnazjum "Małej Szkoły" oraz specjalistycznej placówki wsparcia dziennego - świetlicy socjoterapeutycznej "Iskierka", ekologiczne, dla dzieci niepełnosprawnych.

W ramach tych inicjatyw realizujemy szereg projektów, należą do nich m.in. zajęcia edukacyjne "English Teaching", ośrodek interwencji edukacyjnej, ośrodek edukacji czytelniczej i medialnej, szkoły dla ekorozwoju, zielona klasa. Organizujemy zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności intelektualne i artystyczne (gimnastyka artystyczna, szachy, zajęcia z komputerem, modelarstwo, haft, origami i wiele innych). Dzięki SOWK ponad 30 dzieci i ich rodzin objętych jest opieką specjalistyczną - pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, socjoterapeutyczną a także socjalną - posiłki, paczki żywnościowe, ubrania, wycieczki. Udzielamy wsparcia rodzinom, prowadzimy poradnictwo dla rodziców.

Szereg tych inicjatyw realizujemy przy współpracy z organami administracji rządowej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz dzięki organizacjom pozarządowym (Polska Akcja Humanitarna, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Guttenberga, Nidzicka Fundacja Rozwoju "Nida", Fundacja Partnerstwo dla Środowiska i wiele innych).

Utrzymujemy się też dzięki pracy społecznej rodziców i wolontariuszy, jesteśmy organizacją non profit - nie nastawioną na zysk.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Publiczne Gimnazjum otrzymało statuetkę i tytuł "Szkoły Jagiellońskiej" na  uroczystej konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się w Krakowie. O tytuł ten ubiegało się 226 szkół z trzech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Otrzymany przez szkołę tytuł daje szerokie możliwości edukacyjne. Szkoła ma możliwość współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz bmoże liczyć na opiekę merytoryczną ze strony uczelni.

Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice w dniu 11 listopada 2008 roku zostało laureatem konkursu PRO PUBLICO BONO w kategorii Rozwój regionalny, działania na rzecz wspólnoty lokalnej i ochrony środowiska - Szkoła Lokalnym Centrum Edukacji i Sportu. Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską PRO PUBLICO BONO odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Janusza Kochanowskiego. Adresatami są organizacje obywatelskie, a konkurs skierowany jest do ludzi, którzy są motorem zmian zachodzących obecnie w Polsce. Celem Konkursu PRO PUBLICO BONO jest nagradzanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw organizacji obywatelskich. Kapituła Konkursu za niezwykle ważne uznała promowanie inicjatyw lokalnych, o niewielkim zasięgu terytorialnym, ale doniosłym znaczeniu dla "małych ojczyzn".

Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice uzyskało w roku 2007 tytuł laureata w kategorii EDUKACJA I NAUKA oraz otrzymało nagrodę w postaci symbolicznych KRYSZTAŁÓW SOLI. Władze województwa małopolskiego reprezentowane przez Marszałka Marka Nawarę, wicemarszałków Leszka Zegzdę oraz Romana Ciepielę wyróżnili najlepsze organizacje pozarządowe działające w naszym regionie.  Przyznawane nagrody mają charakter honorowy, a mogące otrzymać je organizacje wyłaniane są w drodze konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Za całokształt działalności; za unikalne połączenie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży z lokalnego środowiska z działaniami z zakresu rozwoju gospodarczo-społecznego Kwiatonowic i okolic; za działania integrujące społeczność lokalną wokół wspólnych spraw i problemów; w szczególności zaś za nowatorską inicjatywę przekształcenia lokalnej szkoły w ważny ośrodek kulturotwórczy, aktywizujący do działania nie tylko uczniów, ale także całą lokalna wspólnotę.

Dokumentacja Stowarzyszenia
Kontakt ze Stowarzyszeniem

Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI
38-333 Zagórzany
Kwiatonowice 21
tel./fax.: (+48) 18 351 11 16


Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2008 Elxis.org. All rights reserved.

blonde pawg anal video toiletmix.com